GLA:D - Ryg

GLA:D Ryg er et behandlingstilbud til patienter med rygsmerter. Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på SDU. Programmet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af patienter med rygsmerter.

Behandling

Indholdet af GLA:D Ryg-forløbet er baseret på bedste evidens for rygbehandling og udviklet i samarbejde med patienter og behandlere.

Træningen foregår to gange om ugen i otte uger. Øvelserne kan udføres med forskellig sværhedsgrad og tilpasses den enkelte deltager.

Både uddannelse og træning foregår i mindre grupper på 6-8 deltagere, hvor deltagerne har mulighed for at dele erfaringer og lære af hinanden. Undervejs drøfter deltagerne og underviseren muligheder for at være fysisk aktiv ud over træningen, så effekten af GLA:D® Ryg kan fastholdes efter forløbet er slut.

Behandlingsforløb

  1. Undersøgelse, skriftlig/mundtlig information, testning samt registrering i GLA:D®-registret (1. konsultation)
  2. Individuel træningsintroduktion (2. konsultation)
  3. Patientuddannelse: To undervisningssessioner, som indeholder: Læren om artrose, risikofaktorer, symptomer, behandling, træning/fysisk aktivitet, hjælp til selvhjælp/håndtering.
  4. 6-8 ugers træning 2 gange om ugen á 60 min varighed. Deltagerne instrueres i individuelt tilpassede træningsprogrammer, som eventuelt suppleres af hjemmeøvelser.
  5. Opfølgning efter 3 måneder med re-test.
  6. Opfølgning efter 12 måneder. Har din fysioterapeut registreret dig i GLA:D®-registret, vil du få tilsendt spørgeskema elektronisk eller pr. brev.
  7. Mulighed for vedligeholdende GLA:D®-træning efter endt forløb.

Holdstart

Holdtider: Mandag kl. 16-17 og onsdag kl. 15-16. Kontakt klinikken for kommende holdstart.

Priser

Første konsultation/registrering 281,88
Andet besøg 179,23
2 x undervisning pr. session 99,00
14 x hold/træning pr. session 119,49
3 mdr. opfølgning 179,23
Glad ryg 2

Effekter ved GLA:D Ryg

Formålet med GLA:D® Ryg er, at patienter får viden og redskaber, der hjælper dem til færre rygsmerter og til at fungere bedre med de smerter, som de har. Dertil kommer to sessioner med patientuddannelse på hold, hvor deltageren lærer om ryggen, hvorfor rygsmerter opstår og hvad man kan gøre for at få en ryg, der bedre kan klare hverdagens krav.

Yderligere information

Se vores brochure her

Tilskud

Der ydes tilskud fra Sygeforsikring Danmark.

Tlf. 59 18 68 66

Kontakt os for tidsbestilling eller hvis vi på anden vis kan være behjælpelig.