UTH, patientklage og patienterstatning

UTH (utilsigtet hændelse)

Hvis uheldet er ude og du som patient oplever, at der sker noget uhensigtsmæssigt under din behandling på klinikken, skal du vide, at den involverede fysioterapeut indrapporterer forløbet til Styrelsen for Patientsikkerhed indenfor 7 hverdage. Klinikkens procedure ved UTH (Utilsigtet hændelse)

Som patient kan du desuden selv indrapportere en UTH. Dette foregår via dette link:

https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=PatientPaarorende_PAA

Hjælp os med at blive bedre

Læs pjecen fra Styrelsen for Patientsikkerhed her:

https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Denne pjece omfatter også information om klage- og erstatningsmuligheder.

Læring for fysioterapeuter

Vi lærer af vores fejl og vores uhensigtsmæssige hændelser. Hos T-FYS bruger vi hændelserne til at
blive bedre og til at reflekterer og justerer vores omgang med vores patienter, således at lignende
tilfælde undgås.

UTH er en af de standarter klinikken arbejder med, når det gælder kvalitetssikring på klinikken

Patientklage

På www.stpk.dk kan du endvidere læse om dine muligheder for at klage til Styrelsen for

Patientklager, hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget.

  • Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling
  • Fødselshjælp
  • Pleje
  • Genoptræning
  • Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient
  • Information om og samtykke til behandling
  • Journalføring
  • Sundhedspersoners tavshedspligt
  • Lægeerklæringer

Patienterstatning

På www.patienterstatningen.dk kan du læse om, hvornår og hvordan du kan søge om erstatning.

stps

Kontakt os på tlf. 59 18 68 66

Kontakt os hvis informationen giver anledning til spørgsmål, eller hvis vi på anden vis kan være behjælpelige.