Ryg- og nakkesmerter

Sygdomme relateret til ryg og nakke medfører ofte betydelige personlige omkostninger, da symptomerne ofte resulterer i fravær fra arbejde og fritidsaktiviteter. En hurtig behandlingsindsats er derfor vigtig for at undgå et længerevarende sygdomsforløb. Samtidig er det vigtigt at understrege, at forskning på området har betydet, at man i dag ikke bare skal acceptere kroniske smerter i ryg- og nakke. Korrekt træning – tilpasset den enkelte- har nemlig vist sig at kunne minimere eller sågar helt fjerne kroniske smerter i ryg og nakke.

Symptomer

Smerterne kan være varierende og smerter kan opstå akut eller være af mere kronisk karakter. Smerterne kan opstå lokalt i muskler og led eller dække over større områder med nerverelaterede smerter.

Symptomerne kan opstå som følge af overbelastning eller skade omkring nærliggende strukturer - fx muskler, ledbånd mm. og kan ofte vedligeholdes eller forværres af en række aktiviteter, som typisk indebærer, at ryg og nakke holdes i den samme position eller overbelastes ved bestemte bevægelser over tid. Eksempler på dette kan være computerarbejde, styrketræning, bilkørsel mm.

Behandling

Klinikkens fysioterapeuter har alle mange års uddannelse og klinisk erfaring indenfor behandling af nakke- ryg og bækkensmerter med relaterede nervesmerter. Fysioterapeuterne arbejder evidensbaseret og efter de nyeste nationale og internationale kliniske retningslinjer på nakke- og rygområdet.

En behandling kan bestå af manuelle teknikker fx mobilisering og/eller manipulation af led, massage, akupunktur, holdningskorrigerende behandling og korrekt genoptræningsforløb.

Vi tilbyder dig altid en grundig undersøgelse og udarbejder en handlingsplan første gang, du tilses af en fysioterapeut - uanset om dine smerter er akutte eller af mere længerevarende karakter. De kliniske undersøgelsesfund ligger til grund for den videre manuelle behandling og/eller træning samt information, som du vil modtage i behandlingsforløbet.

Ved at opsøge en fysioterapeut med erfaring og relevant uddannelse om dit problem, får du den allerbedste udredning og afklaring af din diagnose og prognose. Du får desuden viden og forståelse af dine hoved-, nakke-, og/eller rygsmerter og fysioterapeuten vil give dig relevante øvelser og andre aktive redskaber til genoptræning samt vejledning i, hvordan du fremover kan forebygge kroppen og om hvordan og hvornår du kan genoptage arbejde og fritidsaktiviteter.

GLA:D® Ryg

GLA:D® Ryg T-FYS er en certificeret GLA:D® klinik, hvilket betyder, at vi kan tilbyde forskningsbaseret træning til patienter med langvarige eller tilbagevendende rygsmerter, der påvirker hverdagen negativt. Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på SDU (Syddansk Universitet). Programmet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af patienter med rygsmerter. Læs mere her:

Træning er vigtigt!

Der er de seneste år forsket meget på sygdomme relateret til ryg og nakke og dette har ført til internationale og nationale kliniske retningslinjer på området, som alle viser, at den rigtige mængde træning og tilpasset det enkelte individ, har god effekt på især kroniske ryg- og nakkesmerter. Der kan også være tale om retningsspecifikke bevægelser, som har stor betydning for et fungerende og symptomfrit bevægeapparat.

Træning kan foregå individuelt, på hold eller som hjemmetræning. Klinikken har flere typer af ryghold – se udvalget her:

Therapist,Giving,Lower,Back,Sports,Massage,To,Athlete,Male,Patient

Tilskud

T-FYS Fysioterapi har overenskomst med den offentlige sygesikring og din behandling er derfor tilskudsberettiget, hvis du har henvisning fra egen læge. Herudover kan du få tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” og andre sundhedsforsikringer.

Tidsbestilling

Kontakt os for tidsbestilling eller øvrige henvendelser via mail info@tfys.dk eller telefonisk på tlf. 59 18 68 66.

Du er også velkommen til at benytte besked-boksen nedenfor, hvor du kan skrive til os direkte.

Please enter your name.
Please enter a message.