Regler og vilkår

 Medlemskab hos T-FYS FITNESS

  • Nøglebrikken er personlig og må IKKE udlånes til andre.
  • Al træning foregår på eget ansvar. T-FYS kan ikke drages til ansvar for eventuelle personskader i eller uden for træningslokalet.
  • Oprydning og fornuftig brug af udstyr er en betingelse for brug af træningslokalet.
  • Værdigenstande medbringes på eget ansvar i centret.
  • Din medlemsbrik skal altid medbringes ved træning.
  • Al træning i centret skal foregå omklædt og med indendørs fodtøj. Træning med cowboybukser er ikke tilladt.
  • Misbrug af medlemskab - eks. hvis man medtager eller låner nøglebrikken ud til personer, som ikke har et medlemskab samt uacceptabel opførsel, herunder salg og brug af præstationsfremmende stoffer eller begrundet mistanke herom, medfører bortvisning og medlemskabet afsluttes øjeblikkeligt.
  • TAG HENSYN TIL ANDRE TRÆNENDE - Afmelding af hold, skal ske senest to timer før holdstart, ellers opkræves et gebyr på kr. 30,-

Opsigelsesfrist for medlemskab

Medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Medlemskabet kan dog ikke opsiges i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt til T-FYS og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.

Betingelser for medlemmer under 18 år

Du skal være fyldt 15 år for at træne alene i T-FYS FITNESS. Såfremt du ønsker at træne før du fylder 15, skal du træne sammen med en voksen. Ved oprettelse af medlemskab, skal du have en af dine forældre med, så dine forældre kan underskrive kontrakten sammen med dig. Der betales for nøglebrik ved oprettelse. Personen, som skal have et medlemskab, kan derfor ikke nøjes med at have kontonummer med og efterfølgende få kontrakten med hjem til underskrift.