BEHANDLINGSTILBUD

behandlinger

 

Fysioterapi er behandlingsmetoder eller aktiviteter, der hjælper dig til at fungere bedst muligt.

Fysioterapi kan forebygge eller behandle lidelser i kroppen og retter sig især mod de dele af kroppen, du bruger, når du bevæger dig, for eksempel:

  • Muskler
  • Led
  • Nervesystemet
  • Kredsløbet
  • Hjemmefysioterapi giver muligheden for at behandle patienten i eget hjem, hvor sigtet kan være at hjælpe patienten til at klare sig i eget hjem – eller ud af eget hjem. Behandlingen kan også tage afsæt i dæmpning og helbredelse af smerteproblematikker.
  • Hvilke behandlingsmetoder, der bl. a. kan tages i brug er beskrevet nærmere under: om fysioterapeuten.